VVS arbete

Här är ett exempel med infiltration samt läget efterfullgjort arbete.
Se även på bilden under rubriken Länkar