Trädfällning och stubbfräsning

Vi fäller, kapar och kör bort ris och timmer.
Vi fräser också stubbar.
Fördelen med fräsning, alternativt gräva bort är:
- man unviker att ha stubbar som ligger på tomten.
- man behöver inte fylla ingen några gropar vid fräsning.
- ingen bortkörningskostnad för och tippavgift av stubben.